imagen cabecera Socios Síguenos en twitter
“LIÑA VERDE”

É un dos obxetivos fundacionais de ARCODEGA a posta en coñecemento das autoridades e sociedade en xeral (a través dos medios de comunicación) de comportamentos e accións ilegais o irregulares, con consecuencias para o noso medio ambiente en materia de: vertedeiros incontrolados, tratamento irregular de Residuos de Construcción e Demolición, competencia desleal por empresas non autorizadas, incumprimentos en materia de tratamento de Residuos da Construcción e Demolición, etc…

A través desta sección Ud. poderá informar a nosa Asociación da comisión de faltas, delitos ou agresións co medio ambiente. Para iso cubra o formulario e achegue unha imaxe.

Asociados de Arcodega

Actualmente ARCODEGA está composta polos seguintes asociados:

©Copyright 2016 ---- Arcodega ---- C/ Pazo do Río, 15 ·· Oleiros (A Coruña) ---- T. 656 725 594 ---- E. info@arcodega.org Diseño web