imagen cabecera La Asociación Síguenos en twitter
“LIÑA VERDE”

É un dos obxetivos fundacionais de ARCODEGA a posta en coñecemento das autoridades e sociedade en xeral (a través dos medios de comunicación) de comportamentos e accións ilegais o irregulares, con consecuencias para o noso medio ambiente en materia de: vertedeiros incontrolados, tratamento irregular de Residuos de Construcción e Demolición, competencia desleal por empresas non autorizadas, incumprimentos en materia de tratamento de Residuos da Construcción e Demolición, etc…

A través desta sección Ud. poderá informar a nosa Asociación da comisión de faltas, delitos ou agresións co medio ambiente. Para iso cubra o formulario e achegue unha imaxe.

Membro de:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE VALORIZACIÓN DE RCDs
Que é Arcodega

A asociación Profesional ARCODEGA, de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición, creouse o 22 de febreiro de 2005, constituíndose como unha asociación, profesional, sen ánimo de lucro e con un ámbito circunscrito á Comunidade Autónoma de Galicia cun doble obxetivo:

1. Facer fronte ás dificultades ás que se enfrenta o sector, tales como as reducidas cantidades de residuos que chegan a pranta, ou a competencia desleal existente.

2. Promover unha xestión destes residuos ambientalmente adecuada, actuando fundamentalmente en dúas líneas: promoción do reciclaxe dos RCDs, fronte á súa eliminación; promovendo a aplicación dos áridos reciclados obtidos a partir destes residuos.

Para ello nace como unha asociación representativa do sector, polo que está aberta a todas as empresas recicladoras, que cumpran a lexislación e desenrrolen a súa labor dunha forma ambientalmente sostible.

asociacion1
asociacion2
©Copyright 2016 ---- Arcodega ---- C/ Pazo do Río, 15 ·· Oleiros (A Coruña) ---- T. 656 725 594 ---- E. info@arcodega.org Diseño web